• همراه+09124542187
  • info@mehdifence.ir
  • تهران - ساوه

تنوع محصولات

  • View All
  • توری جوشی
  • سیم خاردار
  • فنس حصاری
  • فنس کلاسیک
  • توری گابیون
مش جوشی ساده
مش جوشی ساده
سیم خاردار گالوانیزه
سیم خاردار خطی
سیم خاردار حلقوی تبری
سیم خاردار حلقوی(تبری)
سیم خاردار حلقوی سوزنی
سیم خاردار حلقوی (سوزنی)
توری حصاری روکش دار pvc
فنس حصاری PVC
توری حصاری
توری حصاری گالوانیزه
فنس کلاسیک
فنس کلاسیک
توری پرسی
فنس پرسی
توری گابیون
توری گابیون


  • 1
  • 2