• همراه+09124542187
  • info@mehdifence.ir
  • تهران - ساوه

تنوع محصولات

  • View All
  • توری جوشی
  • سیم خاردار
  • فنس حصاری
  • فنس کلاسیک
  • توری گابیون
نمونه کارهای ما
مش جوشی ساده
نمونه کارهای ما
سیم خاردار خطی
نمونه کارهای ما
سیم خاردار حلقوی(تبری)
نمونه کارهای ما
سیم خاردار حلقوی (سوزنی)
نمونه کارهای ما
فنس حصاری PVC
نمونه کارهای ما
توری حصاری گالوانیزه
نمونه کارهای ما
فنس کلاسیک
نمونه کارهای ما
فنس پرسی
نمونه کارهای ما
توری گابیون